O&M

Operations & Maintenance

Wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów O&M oraz nowoczesny sprzęt i technologie przez nich wykorzystywane zapewniają wysoki poziom produkcji energii i maksymalną wydajność elektrowni PV zarządzanych przez Nomad Electric.

ZAPEWNIAMY PEŁEN ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH

O&M rozwijamy na skalę międzynarodową

Mamy własny zespół doświadczonych inżynierów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze O&M, którzy zapewniają naszym klientom wsparcie eksperckie w celu wdrożenia rozwiązań najlepszych dla danego projektu. Zawsze stawiamy na najwyższą jakość i innowacyjne podejście do świadczonych przez nas usług, co sprawia, że jesteśmy zaufanym i wiarygodnym partnerem dla inwestorów.

USŁUGI O&M

Pełen zakres

Zapewniamy serwis infrastruktury energetycznej pozwalający uniknąć awarii i utrzymać niski poziom kosztów. Realizujemy przeglądy okresowe zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz wymogami określonymi w kartach gwarancyjnych komponentów. Zapewniamy kompleksową i szybką naprawę zgodnie z przyjętymi parametrami SLA w celu zapewnienia realizacji celów wydajności i produkcji instalacji. Oferujemy także pełen zakres usług związanych z rozliczeniami z OSD, księgowością i fakturowaniem, obsługą zgłoszeń ubezpieczeniowych oraz monitoringiem realizacji przeglądów warunkujących utrzymanie gwarancji.

Monitoring 24 / 7 / 365,
analiza
i cyberbezpieczeństwo

Przeglądy okresowe
i serwis prewencyjny

Serwis naprawczy

Raportowanie

Magazyn i zarządzanie
zapasami części
zamiennych

Zarządzanie
gwarancjami

Zarządzanie aktywami
i administracja

Usługi dodatkowe tj.
koszenie, serwis zimowy,
mycie paneli itp.

HI-TECH

Centrum Monitoringu

Centrum monitoringu pracuje w trybie 24h/7/365. Jest ono wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia i autorskie oprogramowanie SCADA Nomad NX. Rocznie przetwarzamy ok. 120 TB danych płynących ze wszystkich naszych farm. Są one automatycznie analizowane przez algorytmy, które precyzyjnie wykrywają ewentualne odchylenia w produkcji lub poziomie wskaźników oraz wspierają ustalenie priorytetów działań. Umożliwia to podjęcie szybkiej reakcji i rozwiązanie potencjalnych problemów, a tym samym pomaga zminimalizować czas przestojów i zmaksymalizować produkcję energii.

Platforma SENTINEL pozwala na digitalizację i automatyzację wszystkich procesów związanych z obsługą techniczną, takich jak przeglądy czy naprawy. System umożliwia użytkownikom łatwe generowanie i podgląd zadań, sprawdzanie ich statusu, a także szybkie generowanie raportów z przeprowadzonych prac. Zintegrowana aplikacja mobilna umożliwia monitorowanie lokalizacji inżynierów serwisu i śledzenie postępów działań w terenie w czasie rzeczywistym.

Korzystamy z nowych technologii dostosowanych do działalności
w obszarze O&M:

Elektroluminescencja

Termowizja z wykorzystaniem dronów

Autorskie oprogramowanie
SCADA Nomad NX