Nomad Electric rozpoczął świadczenie usług EPC, O&M i SCADA dla energetyki wiatrowej

Rozpoczęcie działań na rzecz energetyki wiatrowej opieramy na solidnych fundamentach doświadczenia. Doskonaliliśmy nasze umiejętności, świadcząc usługi O&M dla instalacji PV oraz zarządzając stacjami wysokiego napięcia wraz z powiązaną infrastrukturą.

Opracowaliśmy również nasz własny system oprogramowania klasy SCADA, Nomad NX, dostosowany specjalnie do potrzeb O&M. Ale technologia to nie wszystko dlatego zbudowaliśmy wysoce wykwalifikowany zespół strategicznie rozmieszczony w całej Polsce, aby zapewnić usługi najlepszej jakości.

Krajobraz energetyczny w Polsce ewoluuje. 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, wcielając w życie kolejną część dyrektywy RED II, w sprawie wsparcia dla energii odnawialnej, do polskiego prawa, wprowadzając zasady cable pooling. Obecnie największą przeszkodą w rozwoju OZE w kraju jest brak możliwości przyłączenia instalacji do sieci. Nowe przepisy stanowią znaczący krok naprzód. Mamy teraz możliwość hybrydyzacji farm, gdzie kilka instalacji OZE może korzystać z jednego przyłącza, w szczególności elektrownie PV i farmy wiatrowe. Te dwa źródła, pracujące wspólnie, uzupełniają się i zwiększają całkowitą ilość energii wprowadzanej do sieci. Hybrydyzacja farm nie tylko optymalizuje zarządzanie siecią, ale także zmniejsza koszty przyłączenia dla inwestorów. Obecnie w Polsce jest 9 GWp mocy wiatrowej i 4 GWp elektrowni fotowoltaicznych. To znaczący potencjał, który zamierzamy wykorzystać.

Zobacz również

12 lut 2024
Szybka energetyzacja farm PV – czy to możliwe?

Zapotrzebowanie na energię z OZE stale rośnie, z tego względu w ostatnich latach instalacje PV także te wielkoskalowe, znacząco zwiększyły swój udział w polskim systemie elektroenergetycznym. Tak dynamiczny rozwój projektów OZE w Polsce, uwypuklił wyzwania związane z przestarzałą infrastrukturą sieciową i skomplikowanymi procedurami przyłączeniowymi. Czas to pieniądz, zatem jak przeprowadzić szybką energetyzację elektrowni PV? Nomad Electric wie jak to zrobić.

Bądź częścią słonecznej rewolucji

Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę