Nomad Electric powiększył portfolio projektów O&M

W minionym roku Spółka przejęła do obsługi serwisowej kilkadziesiąt instalacji PV o łącznej mocy ponad 150 MWp zlokalizowanych w różnych częściach kraju. W trakcie kilku najbliższych miesięcy Nomad Electric planuje rozpocząć świadczenie usług O&M dla kolejnych ponad 550 MWp.

Portfel projektów O&M Spółki obecnie wynosi ponad 1 GWp. Instalacje przejęte w 2022 roku są już podłączone do sieci, a energia, którą generują pozwala uniknąć emisji około 124 tys. ton CO2 rocznie do atmosfery i jest w stanie zasilić około 80 000 gospodarstw domowych. W ramach podpisanych kontraktów, Nomad Electric zapewnia kompleksowe zarządzanie farmami oraz gwarantuje utrzymanie produktywności aktywów.

Elektrownie fotowoltaiczne, stanowią ważne ogniwo w procesie transformacji energetycznej. Według raportu SolarPower Europe, żadne inne źródło energii nie rozwija się tak szybko i niezawodnie jak energia słoneczna, jej łączna moc w 2022 roku w krajach Unii wyniosła już 208,9 GW. Fotowoltaika odgrywa równocześnie coraz ważniejszą rolę w globalnym miksie energetycznym.

W ujęciu krajowym, zgodnie z danymi udostępnionymi przez PSE moc PV zainstalowana w 2020 r. była na poziomie 1,18 GWp, a obecnie jest to ponad 12 GWp. Operator szacuje, że do 2030 przybędzie ok.14,3 GWp w fotowoltaice, przy tak dynamicznym tempie rozwoju można się spodziewać, że stanie się to szybciej niż wskazują prognozy. Nowe instalacje będą stanowić coraz większy udział w krajowym systemie elektroenergetycznym, czyli infrastrukturze krytycznej. Zatem kluczowe będzie profesjonalne zarządzanie, utrzymanie ruchu i serwis farm PV w trakcie wieloletniego procesu ich eksploatacji oraz podniesienie bezpieczeństwa sieci. – mówi Paweł Muszyński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu.

Przejęcie farmy PV przez Nomad Electric zawsze poprzedza kontrola dokumentacji technicznej instalacji oraz jej audyt według metodologii przygotowanej przez Spółkę. W 2022 roku zarządzane przez Nomad Electric parki solarne osiągnęły wysokie poziomy produktywności i bezawaryjności oraz zostały spełnione wszystkie parametry dla zarządzanych aktywów założone w planach biznesowych.

Zobacz również

12 lut 2024
Szybka energetyzacja farm PV – czy to możliwe?

Zapotrzebowanie na energię z OZE stale rośnie, z tego względu w ostatnich latach instalacje PV także te wielkoskalowe, znacząco zwiększyły swój udział w polskim systemie elektroenergetycznym. Tak dynamiczny rozwój projektów OZE w Polsce, uwypuklił wyzwania związane z przestarzałą infrastrukturą sieciową i skomplikowanymi procedurami przyłączeniowymi. Czas to pieniądz, zatem jak przeprowadzić szybką energetyzację elektrowni PV? Nomad Electric wie jak to zrobić.

Bądź częścią słonecznej rewolucji

Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę