EPC

Engineering, Procurement, Construction

Kompleksowo realizujemy projekty wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy hybrydowych w formule „pod klucz”. Projektujemy (Engineering), kupujemy komponenty (Procurement) oraz budujemy farmę (Construction) wraz z infrastrukturą. Od początku do końca inwestycji Nomad Electric zapewnia najwyższą jakość wykonania.

Generalna realizacja inwestycji „pod klucz”

Engineering, Procurement, Construction

Z doświadczenia wiemy, że odpowiednie zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej czy wiatrowej, zadbanie o jej otoczenie oraz dobranie właściwych komponentów, znacznie poprawia produktywność elektrowni. Przekłada się to bezpośrednio na wyniki finansowe inwestycji.

Mamy doświadczenie w budowie różnej wielkości farm. Realizując elektrownie OZE w formule Engineering, Procurement, Construction (EPC), priorytetem dla nas jest profesjonalne przygotowanie dokumentacji, rzetelny nadzór nad harmonogramem i dobór podwykonawców. Z powodzeniem realizujemy inwestycje przyłączane do sieci elektroenergetycznej zarówno na średnim, jak i na wysokim napięciu. Wybudowaliśmy instalacje o mocy ponad 450 MWp, a kolejne projekty są w przygotowaniu.

Zakres prac

Zapewniamy inwestorom wsparcie na każdym etapie procesu budowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych czy hybrydowych.

EPC

Projektowanie

W procesie projektowania zwracamy uwagę nie tylko na poprawność techniczną. Dbamy o optymalizację CAPEX inwestycji oraz uwzględniamy koszty związane z późniejszą eksploatacją i serwisowaniem elektrowni.

EPC

Zakupy i logistyka

Opracowujemy szczegółową specyfikację techniczną projektu lub pracujemy na podstawie wytycznych Inwestora. Przeprowadzamy cykliczne audyty naszych dostawców, współpracujemy wyłącznie z renomowanymi dostawcami komponentów i urządzeń w celu zapewnienia najwyższej jakości instalacji i terminowości dostaw.

EPC

Budowa elektrowni OZE

Kierujemy się sprawdzonym modelem zarządzania inwestycjami oraz wymogami z zakresu EHS (Environment, Health and Safety). Nasz doświadczony zespół Project Managerów, Inżynierów i Kierowników Budowy jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizowane projekty. Ściśle kontrolujemy jakość i terminowość prac. Jesteśmy odpowiedzialni za samodzielny rozruch farm, co przyspiesza proces energetyzacji.

EPC

Energetyzacja farm OZE

Mamy osobny dział odpowiedzialny wyłącznie za przeprowadzenie procesu przyłączenia farm OZE do sieci dystrybucyjnej. W skład multidyscyplinarnego zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie elektrycy, a także specjaliści zajmujący się kompletowaniem i weryfikacją dokumentów wymaganych do złożenia w poszczególnych jednostkach OSD rozlokowanych w całym kraju. Rzetelnie sprawdzamy protokoły pomiarowe oraz przeprowadzamy wewnętrzne audyty stacji transformatorowych. Dzięki temu staliśmy się liderem rynku jeżeli chodzi o szybkość przeprowadzania energetyzacji farm.

Digitalizacja procesu realizacji farm OZE

Wszystkie budowy widzimy w jednym miejscu

Nasze projekty są zdigitalizowane i…

budowa elektrowni pv

…monitorowane dzięki
cyfrowej platformie

portfolio projektów epc realizowanych

Bądź częścią słonecznej rewolucji

Sprawdź naszą ofertę