EPC

Engineering, Procurement, Construction

Kompleksowo realizujemy projekty wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy hybrydowych w formule „pod klucz”. Projektujemy (Engineering), kupujemy komponenty (Procurement) oraz budujemy farmę (Construction) wraz z infrastrukturą. Od początku do końca inwestycji Nomad Electric zapewnia najwyższą jakość wykonania.

BUDOWA

Kompleksowa realizacja elektrowni OZE w formule „pod klucz”

Z doświadczenia wiemy, że odpowiednie zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej czy wiatrowej, zadbanie o jej otoczenie oraz dobranie właściwych komponentów, znacznie poprawia produktywność elektrowni. Przekłada się to bezpośrednio na wyniki finansowe inwestycji. Mamy doświadczenie w budowie różnej wielkości farm. Z powodzeniem realizujemy inwestycje przyłączane do sieci elektroenergetycznej zarówno na średnim, jak i na wysokim napięciu. Wybudowaliśmy instalacje o mocy ponad 400 MWp, a kolejne projekty są w przygotowaniu.

Engineering, Procurement, Construction

Zapewniamy inwestorom wsparcie na każdym etapie procesu budowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych czy hybrydowych.

Inżynieria i pozwolenia

Zakupy i logistyka

Budowa

Energetyzacja

ZAKRES PRAC

Projektowanie, inżynieria i pozwolenia

niebieskie tło

Projektowanie

W procesie projektowania zwracamy uwagę nie tylko na poprawność techniczną. Dbamy o optymalizację CAPEX inwestycji oraz uwzględniamy koszty związane z późniejszą eksploatacją i serwisowaniem elektrowni.

Zakupy i logistyka

Opracowujemy szczegółową specyfikację techniczną projektu lub pracujemy na podstawie wytycznych Inwestora. Przeprowadzamy cykliczne audyty naszych dostawców, współpracujemy wyłącznie z renomowanymi dostawcami komponentów i urządzeń w celu zapewnienia najwyższej jakości instalacji i terminowości dostaw.

farma fotowoltaiczna
epc

Budowa elektrowni OZE

Kierujemy się sprawdzonym modelem zarządzania inwestycjami oraz wymogami z zakresu EHS (Environment, Health and Safety). Nasz doświadczony zespół Project Managerów, Inżynierów i Kierowników Budowy jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizowane projekty. Ściśle kontrolujemy jakość i terminowość prac. Jesteśmy odpowiedzialni za samodzielny rozruch farm, co przyspiesza proces energetyzacji.

Energetyzacja farm OZEZE

Mamy osobny dział odpowiedzialny wyłącznie za przeprowadzenie procesu przyłączenia farm OZE do sieci dystrybucyjnej. W skład multidyscyplinarnego zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie elektrycy, a także specjaliści zajmujący się kompletowaniem i weryfikacją dokumentów wymaganych do złożenia w poszczególnych jednostkach OSD rozlokowanych w całym kraju. Rzetelnie sprawdzamy protokoły pomiarowe oraz przeprowadzamy wewnętrzne audyty stacji transformatorowych. Dzięki temu staliśmy się liderem rynku jeżeli chodzi o szybkość przeprowadzania energetyzacji farm.

epc
Digitalizacja procesu budowy farm OZE

Wszystkie nasze budowy widzimy w jednym miejscu

Wszystkie nasze realizacje widzimy w jednym miejscu

budowa elektrowni pv

…zdigitalizowane i monitorowane dzięki
cyfrowej platformie

portfolio projektów epc realizowanych

Bądź częścią słonecznej rewolucji

Sprawdź naszą ofertę